Saturday, April 11, 2009

என்னை ஏன் மணந்தாய் என் தலைவா ???

என் தலைவா !!! உன்னை காணாமல்

பசலை நோய் வரவில்லை...

வளையல் கை நழுவி ஓடவில்லை......

சோலைவனம் பாலைவனம் ஆகவில்லை...

என் கனவில் எப்போதும் நீ வரவில்லை....

நீ அனுப்பும் பணக்கட்டுகளும் மகிழ்ச்சி தரவில்லை....

ஆடிக்கு என்னை அழைத்து போக என்அம்மாவும் வரவில்லை....

உன்னை பற்றி விசாரிப்பவர்களிடம் பதில் சொல்ல மனமில்லை...

திருமணம் முடிந்து முதல் ஒருமாதம் நீ முகம் கொடுத்து பேசவில்லை...

மறுமாதம் உன் பெருமை பற்றியை சிலாகித்தாய்...

மூன்றாம் மாதம் மூன்றடி பெட்டியுடன் பறந்து விட்டாய் அயல்தேசம்...

வருடமும் ஓடி விட்டது இன்றோடு.

ஏனோ! உன் தாலி கூட என் கழுத்தை உறுத்துகிறது இரவெல்லாம்.....

மனதை விட என் உடலுக்கு துணை தேடுகிறது இப்போது.

என் உடல் திரியில் நீ காமத்தீ ஏற்றி விட்டு சென்று விட்டாய்....

எனனயே நினைத்து இன்னமும் ஏங்கும் அவன்

அதற்க்கு எண்ணை ஆகி விடுவானோ என்ற பயம் உயிர் கொல்கிறது.

என்னை அலங்கரிக்க வேண்டாம்! என் தலைவா!!

சீக்கிரம் வந்து என்னை அணைத்து கொள்.

நீ காலம் தாழ்த்தி வரும் முன்பு ...

நானும் அவனும் காற்றில் கலந்திருப்போம்.

எஞ்சிய கரியை நீ பூசிக்கொள் உன் முகத்தில்.

நீ கொண்டுவரும் டாலர்களை குவித்தாலும்

மீண்டும் திரியாகாது கரி.

Wednesday, April 8, 2009

INTERACTION WITH FRIETAG, GERMANY

Dear Friends,

Today I had interaction with our Germany supplier who has come to Chennai for vehicle testing.

His name is Fritag from Stuttgart, Germany.

After completion of our work, while coming back today I thought to ask about their cine filed and level of interest on cinema.

So that I prepared the list and handed over to him to fill it. The list contains the following details.

Most famous movie directors
Famous Actor,Actress & Music director.
Most famous movies.

As I know that I am zero in the knowledge of world cinema, I want to know it.

During discussion I came to know that Germany cine field is dominated by Hollywood. They like to watch only Hollywood movies.

Also he wish to watch the Oscar award won movie "Slump Dog Millionaire". His friends opinion on this movies at Germany is not good. However he wants to watch it and say his opinion.

I told about our ARR & OSCAR. He replied me " Yes, I heard it, So I want to see the movie".[he doesn't care about ARR]

The filled list by him as below:

1. Most Famous movie director in Germany: I don't know...whole night I have to think to answer this.

2. Famous Actor: Till Seweiger

3. Famous Actress: Auue Will

4. Famous Music director; Waguer

5. Best Film : November Kind , Das Test

Really I didn't hear ed sofar anything about above information. Anybody knows please educate me.

Additional Info:

He is very scared about our Chennai traffic & people attitude. And I told about our spl joint family culture in India. He replied me " Soon the Indian culture will also become European culture like separate family". And he added that "once people are educated well , economically rich & independent , automatically they depart from family. It is going to happen soon in India" !!!!?

[ Due to laziness, I typed in Thanglish...Sorry Tamilians]

Monday, April 6, 2009

மனிதர்கள் இங்கே

தனித்தன்மை இல்லாத தரம்கெட்ட மனிதர்கள்;

சிந்துகிற ஒவ்வொரு சொல்லுக்கும் லாபம் எதிர் பார்க்கும் மனங்கள்;

சோறுக்காக பயப்படும் சாறு அற்ற உடல்கள்;

பணத்துக்காக மானத்தை நாசூக்காக விற்பவர்கள்;

தன்னைவிட எளியவரிடம் அதிகாரம் செலுத்தி சந்தோஷ படுபவர்கள்;

தன்னை விட வலியவரிடம் வளர்ப்பு நாயாய் அடங்கி விடுபவர்கள்;

புழுவாய் படைக்கப்பட்டு பரிணாமம் பெற்ற மனிதர்கள் இவர்கள்;

ஆடுகள் எல்லாம் கூடி சிங்கத்தை கேலி செய்யும் சமுதாய கோட்பாடுகள்;

தேடிசோறு நிதம் தின்று மறயபோகும் மடையர்கள்;

இதில், சாக்கடையில் விழுந்து விட்டோம் என வருத்தப்பட வேண்டாம் வைரங்களே.

காலம் வரும்.

உன் காலமும் வரும்.

Sunday, April 5, 2009

எனது வாழ்வு இரவில் மட்டும்

இரவு எனக்கு அமைதியை தருகிறது.

இரவு எனக்கு வானத்தை காட்டுகிறது.

இரவு எனக்கு குளிர்ச்சியை தருகிறது.

இரவு எனது குழந்தையை காட்டுகிறது.

இரவு என் மனைவியின் மனதை காட்டுகிறது.

இரவு எனக்கு கலவியை தருகிறது.

இரவு என் உடம்பை சுத்தம் செய்கிறது.

இரவு எனக்கு தற்காலிக மரணத்தை தருகிறது.

இரவு எனக்கு மறுபிறப்பை தருகிறது.

இரவு என்னை எனக்கு காட்டுகிறது.

வெளிச்சத்தில் தெரியும் பகல் என் வாழ்வின் போலி.

இருட்டில் தெரியும் இரவு என் வாழ்வின் நிஜம்.

வாழ்க்கை தராசு

மனைவியும், தாயும்

தராசின் இரு பக்கங்கள் போல,

இயற்கையிஎன் விதி

கணவன் எனும் குறிமுள்

எப்பொழுதும் செங்குத்தாக இருக்க முடிவதில்லை.

யார் கவிஞன் ???
கவிதை எழுதுபவன் மட்டுமல்ல


கவிதையாய் வாழ்பவனும் கவிஞன்தான்.


ஆம்!! நானும் ஒரு கவிஞன்தான்.


ஆனால் என் கவிதையில் எழுத்துபிழை அதிகம்.