Friday, January 1, 2010

கல்லறை கோவில்

உடல் கழிவுகளை தற்காலிகமாக நீக்கும் இடம் கழிவறை.
மனக்கழிவுகளை தற்காலிகமாக நீக்கும் இடம் கோவில்.
இவை இரண்டையும் நிரந்தரமாக நீக்கும் இடம் கல்லறை.
கழிவறை, கோவில், கல்லறை;
மூன்றுமே முக்கியம் ஆகிவிட்டது சராசரி மனிதனுக்கு.
தினமும் கழிவறை செல்கிறாய்.
வாரம் ஒரு முறை கோவில் செல்கிறாய்.
குறைந்த பட்சம் மாதம் ஒரு முறையாவது
கல்லறைகளுக்கு சென்று சிந்தி ;
உன் வாழ்க்கை புனிதம் பெறட்டும்.

No comments:

Post a Comment