Thursday, December 3, 2009

கள்ள காதல்

சமுகமே !!!
இனி மேல் சொல்லாதிர்கள் " கள்ள காதல் " என்று.
வேண்டுமானால் சொல்லிகொள்ளுங்கள் முதல் காதல் என்று.
அல்லது உண்மையான காதல் என்று.
எங்கே நான் காதலித்தேன் என் வாழ்க்கை துணையை.
நீங்களாக நினைத்துக்கொண்டால் நான் அல்ல பொறுப்பு.

No comments:

Post a Comment